Voorwoord
Wie is Rini van Vught
Diverse teksten
Verslagen satsangs
Vraag en Antwoord
Gedichten
Data vriendenkring
Data retraites
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord
Door Rini van Vught

Welkom op de website van de Vriendenkring van de stilte.

Rini van Vught

De vriendenkring van de Stilte is een groep mensen die hun leraar hebben herkend in Rini van Vught. Deze leerlingen willen door middel van een gebaar hun toewijding, vertrouwen en overgave symbolisch bevestigen en vorm geven. Deze impuls is ook terug te vinden in diverse Boeddhistische tradities, waar leraren leerlingen gedogen en inwijden. Daarnaast geeft men de leraar bewust ruimte om inzicht en helderheid centraal te stellen in vraagstukken.
Om op deze behoefte in te gaan heeft Rini van Vught een vriendenkring opgericht voor ingewijde leerlingen die daarmee meer gezamenlijk onderzoek plegen naar de waarheid.
Als eerste is echter van belang te weten dat elke vorm om naar de afwezigheid van geen tweeheid te groeien onzin is en dus ook overbodig is. Binnen de gedachten nog een afscheiding te zijn kan het echter wel enige functie hebben. Maar om het absolute NU te ervaren is er wezenlijk niets nodig. Wanneer dit niet helder is, is het hele vriendenkring gebeuren eerder een beletsel dan een hulp. Daarnaast noemt Rini ze geen leerlingen maar vrienden, omdat er in de afwezigheid van geen tweeheid niets te bereiken valt, er geen weg is, en geen leraar, maar alleen de oorspronkelijke leegte die liefde is. De relatie is eigenlijk het best te vergelijken met een liefdesrelatie, maar dan zonder dat er iemand is die het doet, ondergaat of ervaart. Liefde niet van deze wereld die toch vorm heeft gekregen. Deze liefdesband tussen vrienden wordt bevestigd in een inwijdingsritueel. Ook dit is volkomen overbodig en lijkt iets speciaals te behelzen, maar is in wezen enkel de bevestiging van de Liefde in de afwezigheid van geen tweeheid. Door de diepere herkenning ook in de vorm uit te drukken kan het wel van enig nut zijn, maar het is absoluut niet noodzakelijk!

De website is een opening naar het meer toegankelijk maken van de overgedragen inzichten voor eenieder die daar interesse heeft. Geleidelijk aan zullen hier steeds meer teksten over de diverse onderwerpen worden behandeld.